แพคเกจเว็บไซต์ Starter

สำหรับผู้เริ่มต้น ราคาประหยัด สามารถลงข้อมูลเองได้

Easy

 • ฿5,900
 • ออกแบบแบร์นเนอร์ 1 ชิ้น
 • จำนวนข้อมูล ไม่จำกัด
 • ค่ารายปี(ปีแรก) ฟรี
 • ระบบ SSL(HTTPS) ฟรี
 • ระบบแก้ไขข้อมูล มี
 • ระบบคลังเอกสาร มี
 • ระบบรองรับ seo มี

Simple

 • ฿9,900
 • ออกแบบแบร์นเนอร์ 3 ชิ้น
 • จำนวนข้อมูล ไม่จำกัด
 • ค่ารายปี(ปีแรก) ฟรี
 • ระบบ SSL(HTTPS) ฟรี
 • ระบบแก้ไขข้อมูล มี
 • ระบบคลังเอกสาร มี
 • ระบบรองรับ seo มี

Medium

 • ฿14,900
 • ออกแบบแบร์นเนอร์ 4 ชิ้น
 • จำนวนข้อมูล ไม่จำกัด
 • ค่ารายปี(ปีแรก) ฟรี
 • ระบบ SSL(HTTPS) ฟรี
 • ระบบแก้ไขข้อมูล มี
 • ระบบคลังเอกสาร มี
 • ระบบรองรับ seo มี

*หมายเหตุ : แพคเกจเว็บไซต์ starter ซื่งลูกค้าสามารถลงข้อมูลเองได้ทั้งหมด โดยทางบริษัทจะมีคู่มือการใช้งานโปรแกรม หรือลูกค้าจะขอรับการอบรมการใช้งานได้ฟรี การออกแบบแบร์นเนอร์เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในแต่ละหน้าต่างๆของเว็บไซต์โปรแกรมจะเป็นแบบ clean จะไม่มีระบบภาพเคลื่อนไหวและระบบ 2 ภาษา ตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา

แพคเกจเว็บไซต์ Professional

สำหรับผู้ต้องการสวยงาม ออกแบบทั้งหน้าและลงข้อมูลตั้งต้นให้

Modern

 • ฿29,900
 • ออกแบบแบร์นเนอร์ 4 ชิ้น
 • ออกแบบธีมเว็บ 1 แบบ
 • ลงข้อมูลตั้งต้นให้ มี
 • จำนวนข้อมูล ไม่จำกัด
 • ค่ารายปี(ปีแรก) ฟรี
 • ระบบ SSL(HTTPS) ฟรี
 • ระบบแก้ไขข้อมูล มี
 • ระบบคลังเอกสาร มี
 • ระบบรองรับ seo มี
 • ระบบภาพเคลื่อนไหว มี
 • ระบบ 2 ภาษา ไม่มี
 • ดูแลโฆษณาฟรี 1 เดือน
 • แถมงบโฆษณา ฿5,000

Info

 • ฿39,900
 • ออกแบบแบร์นเนอร์ 4 ชิ้น
 • ออกแบบธีมเว็บ 2 แบบ
 • ลงข้อมูลตั้งต้นให้ มี
 • จำนวนข้อมูล ไม่จำกัด
 • ค่ารายปี(ปีแรก) ฟรี
 • ระบบ SSL(HTTPS) ฟรี
 • ระบบแก้ไขข้อมูล มี
 • ระบบคลังเอกสาร มี
 • ระบบรองรับ seo มี
 • ระบบภาพเคลื่อนไหว มี
 • ระบบ 2 ภาษา มี
 • ดูแลโฆษณาฟรี 1 เดือน
 • แถมงบโฆษณา ฿7,500

Super

 • ฿49,900
 • ออกแบบแบร์นเนอร์ 8 ชิ้น
 • ออกแบบธีมเว็บ 2 แบบ
 • ลงข้อมูลตั้งต้นให้ มี
 • จำนวนข้อมูล ไม่จำกัด
 • ค่ารายปี(ปีแรก) ฟรี
 • ระบบ SSL(HTTPS) ฟรี
 • ระบบแก้ไขข้อมูล มี
 • ระบบคลังเอกสาร มี
 • ระบบรองรับ seo มี
 • ระบบภาพเคลื่อนไหว มี
 • ระบบ 2 ภาษา มี
 • ดูแลโฆษณาฟรี 1 เดือน
 • แถมงบโฆษณา ฿10,000

*หมายเหตุ : แพคเกจเว็บไซต์ professional การออกแบบธีมเว็บไซต์จะมีการวิเคราะห์และออกแบบให้ใหม่ทุกแพคเกจ โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมโปรแกรมเว็บไซต์ที่ทางบริษัทมีการพัฒนาไว้และนำมาจัดแพคเกจ ทางบริษัทจะลงข้อมูลตั้งต้นให้และลูกค้าสามารถลงข้อมูลเองได้ทั้งหมด ตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา

โปรโมชั่น !แถมออกแบบให้ใหม่ แถมดูแลการตลาด แถมงบโฆษณาสูงสุด ฿10,000

หมดเขต 20 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น

แพคเกจดูแลโฆษณา

Google หรือ Facebook หรือ Line

ดูแลการตลาด 3 เดือน

 • ฿9,000
 • สร้างโฆษณา ไม่จำกัด
 • กลุ่มเป้าหมาย มี
 • วิเคราะห์คำค้น มี
 • วิเคราะห์งบประมาณ มี
 • วางกลยุทธ์โฆษณา มี
 • วิเคราะห์ Conver มี
 • ติดตามและวัดผล มี
 • ปรับปรุงโฆษณาใหม่ มี
 • เอกสารแนวโน้มการตลาด ไม่มี
 • แถมเว็บไซต์ ไม่มี
 • แถมงบโฆษณา ไม่มี
 • รายงานโฆษณา 7 วัน

ดูแลการตลาด 6 เดือน

 • ฿15,000
 • สร้างโฆษณา ไม่จำกัด
 • กลุ่มเป้าหมาย มี
 • วิเคราะห์คำค้น มี
 • วิเคราะห์งบประมาณ มี
 • วางกลยุทธ์โฆษณา มี
 • วิเคราะห์ Conver มี
 • ติดตามและวัดผล มี
 • ปรับปรุงโฆษณาใหม่ มี
 • เอกสารแนวโน้มการตลาด มี
 • แถมเว็บไซต์ EASY
 • แถมงบโฆษณา ไม่มี
 • รายงานโฆษณา 7 วัน

ดูแลการตลาด 12 เดือน

 • ฿24,000
 • สร้างโฆษณา ไม่จำกัด
 • กลุ่มเป้าหมาย มี
 • วิเคราะห์คำค้น มี
 • วิเคราะห์งบประมาณ มี
 • วางกลยุทธ์โฆษณา มี
 • วิเคราะห์ Conver มี
 • ติดตามและวัดผล มี
 • ปรับปรุงโฆษณาใหม่ มี
 • เอกสารแนวโน้มการตลาด มี
 • แถมเว็บไซต์ SIMPLE
 • แถมงบโฆษณา 5,000
 • รายงานโฆษณา 7 วัน

*หมายเหตุ : ค่าบริการดูแลจัดการโฆษณาแพคเกจข้างต้นเป็นการจัดการและดูแลโฆษณา google facebook line เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น พร้อมให้คำปรึกษาและติตตามวัดผล เติมเงินในโฆษณาตั้งต้น ลูกค้าสามารถเติมเพิ่มได้ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดเท่านั้น หากมีการเติมเงินแต่ละครั้งจะไม่มีค่าบริการในการดำเนินงาน

แพคเกจเติมเงิน

เติมเงินเพิ่มค่าโฆษณาให้อีก

เติมเงิน 10,000 บาท

 • ฟรีค่าโฆษณาเพิ่ม ฿500

เติมเงิน 20,000 บาท

 • ฟรีค่าโฆษณาเพิ่ม ฿2,000

เติมเงิน 30,000 บาท

 • ฟรีค่าโฆษณาเพิ่ม ฿3,500

*หมายเหตุ : ในการลงโฆษณาครั้งแรก *ฟรีค่าโฆษณาเพิ่มเฉพาะลูกค้าที่มีการซื้อบริการดูแลการตลาดและเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเท่านั้น หากจากนี้มีการเติมเพิ่มเติมหากลูกค้ายังมีบริการดูแลการตลาดอยู่ทางบริษัทจะไม่มีการหักค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด และประเภทการลงโฆษณาของบริษัทตอนนี้มีให้เลือก 3 ประเภท คือ Google,Facebook,Line ไม่สามารถเลือกนอกเหนือจากนี้ได้

แพคเกจรายปี

เลือกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

แผน ฿5,900/ปี

 • เดือนละ ฿491
 • โดเมน 1 ชื่อ
 • SSL(HTTPS) มี
 • ดูแลแก้ปัญหา มี
 • พื้นที่ Cloud 3 GB
 • ข้อมูลรายการ 25 ชิ้น
 • อัลบั้มรูป 25 ภาพ
 • อบรมการใช้งาน 1 ครั้ง

แผน ฿6,900/ปี

 • เดือนละ ฿579
 • โดเมน 1 ชื่อ
 • SSL(HTTPS) มี
 • ดูแลแก้ปัญหา มี
 • พื้นที่ Cloud 5 GB
 • ข้อมูลรายการ 50 ชิ้น
 • อัลบั้มรูป 50 ภาพ
 • อบรมการใช้งาน 3 ครั้ง

แผน ฿7,900/ปี

 • เดือนละ ฿658
 • โดเมน 1 ชื่อ
 • SSL(HTTPS) มี
 • ดูแลแก้ปัญหา มี
 • พื้นที่ Cloud Unlimited
 • ข้อมูลรายการ Unlimited
 • อัลบั้มรูป Unlimited
 • อบรมการใช้งาน Unlimited

*หมายเหตุ : โดเมนเฉพาะ .com .net .org หากเป็นภายใต้ชื่ออื่นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนราคาของตัวนั้นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ในปีถัดไป หรือจ่ายส่วนต่าง